سال جهش تولید گرامی باد          
?

1

کاشت درختچه های زینتی در معابر مرکز شهر

هرس وفرم دهی درختان نارنج معابر شهری
مبارزه با آفات  با استفاده از محلول بردو


تسطیح خاک در لچکی شهدای جنگل
مراحل احداث فضای سبز در رمپ کنارگذر جنب پارک دهکده طلایی و میدان شهدای مدافع حرم

قبل از اجرا


حمل وپخش خاک


 تسطیح خاک
کاشت گل وگیاه وبذر چمن پایان کار


احداث فضای سبز در بلوار امیر 7

حمل وپخش خاککاشت گل وگیاه ونشای فصلی
  

جابه جایی درختان فونیکس در بلوار مدرس با هدف مناسب سازی واصلاح
 
فاصله کاشت


بازسازی پارک کودک واقع در پارک دهکده طلاییبخشی از فعالیتهای سازمان در اردیبهشت ماه99


احداث باغچه در محوطه پارکینگ

هرس وفرم دهی درختان ودرختچه ها


  


سم پاشی ومبارزه با آفات وامراض عرصه های فضای سبز


آبیاری عرصه های فضای سبز 

چمن زنی 
آماده سازی بستر وکاشت نشای فصلی خود نمایی گلهای فصلی در بلوارها وپارکهای شهر
همکاری با  شهرداری وسایر سازمانها در محلول پاشی وضد عفونی کردن
 معابر شهری


بسته شدن  پارکها وممانعت از ورود شهروندان به خاطر شیوع ویروس کرونا
وقطع زنجیره انتقالهرس درختان نارنج  پیادهروی بلوار کارگر


پخش بذر چمن در بلوار طالب آملی  مقایل شبکه بهداشتمبارزه شیمیایی با آفات وامراض  درختان نارنج در  پیادهروها
پخش بذر چمن در بلوار تقاطع بسیج وطالقانی 16 بهمن 98
وجین وهرس فضای سبز بلوار ها وپیادهروهای شهر  16 بهمن 98


تعمییر وسایل بازی کودک وست های ورزشی در پارکها


تسطیح ونخاله برداری در ضلع غربی پارک سرای مهر حاشیه رودخانه


 آگهی مزایده پارکینگ زیر پل معلق  شهرداری آملاولین جلسه کاری  بعد ازمعارفه و انتصاب رییس جدید سازمان

جلسه  توجیهی در خصوص ارایه برنامه ها و راهکارها واهداف

جدید سازمان   با حضور مسئولین واحد ها وکارشناسا ن فضای
سبز سازمان

 

 

احداث فضای سبز در تقاطع طالقانی ( حمل وپخش خاک ،طراحی وکاشت انواع گل وگیاه زینتی ونشای فصلی )
حمل وپخش خاک در بلوار طالب آملی مقابل شبکه بهداشت

حاصل تلاش پرسنل سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری شهرداری آمل در آذر ماه امسال

شامل   کاشت بیش از4000 اصله انواع درخت ودرختچه زینتی (انواع چنار ،اقاقیا ،تویا ،جونی پروس ،سرولاوسن ،نارنج ،توری ، افرا ،بلوط،شیشه شور و...) و بالغ بر  62000 بوته گلهای زینتی دو  و  چند ساله شامل انواع ( زرشک  ،شمشاد طلایی ، ترون ،یاس هلندی بوته ای ودرختچه ای ، گل رز ،کنف نیوزیلندی ،فستوکا ،بید خرگوشی و...)وبیش از   4000 جعبه نشای فصلی بنفشه در رنگهای مختلف در عرصه های فضای سبز در بلوار ها وپارکها ومیادین شهر  (حدود 6000 متر مربع) وهرس سنگین (زمستانه)  درختان اقاقیا و توری  وهرس فرم درختان نارنج ودرختچه های زینتی یاس هلندی و ترون   در بلوار ها  ،پارکها 

هرس
احیای فضای سبز بلوار طالب آملی


احیای فضای سبز بلوار امام  خمینی (ره)


احداث فضای سبز در تقاطع طبرسی به بلوار طالب آملی
احیای فضای سبز بلوار منفردخزان درختان ژینکو در حاشیه پارک میلادباز پیرایی فضای سبز پیادهروی خیابان معلم (حمل،پخش،تسطیح خاک وکاشت یاس هلندی و لاوسون)

کاشت نشای بنفشه در بلوارها ومیادین شهر

برگزاری کلاس آموزشی همراه با مسابقه در مهد کودک چکاوکآغاز کاشت نشای گل های فصلی پاییزه در شهر آمل


   
احیای فضای سبز مدارس در آستانه سال تحصیلی


گل دهی نشای فصلی  تابستانه

استقبال مسافرین  از پارک میلاد
 


به بهانه 25 خرداد روز  گل وگیاه برپایی ایستگاه همدم سبز به منظور پاسخگویی به سئوالات شهروندان در خصوص نحوه نگهداری وتکثیر گل وگیاه آپارتمانی

آماده سازی بستر وکاشت بیش از 5000 جعبه انواع نشای گلهای فصلی تابستانه(جعفری ،سلوی، گازانیا ،ناز آفتابی و...) در پارکها میادین وبلوار های شهری


پایان کار احداث سکوی استراحت آفتاب1

حفظ ونگهداری فضای سبز ( هرس ، وجین ،چمن زنی ، آبدهی فضای سبز )
?
رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری آمل از کاشت گلهای فصلی پاییزه در سطح بلوار ها پارکها ومیادین خبر داد.
?
رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل از احیای فضای سبز 4 مدرسه در آستانه سال تحصیلی خبر داد.