سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
?

1?
با حکم سید حمید هاشمی شهردار آمل علی رحیمی بعنوان رییس جدید سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری شد
?
رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری آمل از کاشت گلهای فصلی پاییزه در سطح بلوار ها پارکها ومیادین خبر داد.
?
رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل از احیای فضای سبز 4 مدرسه در آستانه سال تحصیلی خبر داد.