فضای سبز شهرداری آمل
          سال جهش تولید گرامی باد          
 
?
مهندس علیرضا شیرسوار
ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته صنایع وکاردانی عمران می باشند در کارنامه کاری ایشان می توان به: شهردار گزنک ، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل ،مدیر عامل سازمان مدیریت تاکسیرانی شهرداری آمل ، ،بخشدار دابوشت و مدیر بخش سرمایه گذاری شهرداری آمل اشاره کرد . از ابتدای بهمن 98 به عنوان رییس سازمان سیما منظر منصوب گردیدند.