فضای سبز شهرداری آمل
          سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
 
?
مهندس محمد علی رحیمی
ایشان دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی علوم باغبانی از دانشگاه مازندران و کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی از دانشگاه تهران می باشند . و در کارنامه کاری ایشان می توان به : کارشناس واحد زیبا سازی شهرداری آمل - مسئول واحد تحقیقات و توسعه فضای سبز شهری سازمان سیما منظر و ریاست اداره حفظ و وتوسعه فضای سبز شهری سازمان سیما منظر وفضای سبز اشاره نمود.