فضای سبز شهرداری آمل
          شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسلام و سرباز ولایت و یاور امت،(( حاج قاسم سلیمانی )) را تسلیت عرض می نماییم .          
 
?
مهندس محبوبه عليزاده
ایشان داراي مدرك كارشناسي با گرايش باغباني وكارشناسي ارشد با گرايش مديريت كشاورزي و در حال حاضر دانشجوي دكتراي اقتصاد كشاورزي می باشند.