بیست ودوم بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرامی باد          
اینجانب محمد حسنس به نمایندگی از سوی اهالی محله اسپه کلا مجاورت پارک اقاقیا از مدیریت وپرسنل تحت امر سازمان پارکهای شهرداری 
آمل به دلیل احیای پارک فوق تقدیر وتشکر می نمایم.

نام:
 
پست الکترونیک :
 
موضوع:
 
متن
کد امنیتی :