بیست ودوم بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرامی باد          
 
تعدادبازدید »535
تاریخ » ۱۳۹۵/۴/۱۲
?
راهپیمایی روز قدس

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری آمل

مدیریت وپرسنل این سازمان همراه  وهمگام با سایر  سازمان ها وادارات شهر آمل در راهپیمایی روز قدس درآخرین جمعه ماه خدا حضور یافته وحمایت خود را از آرمانهای بنیان گذار انقلاب اسلامی و همچنین نفرت وانزجار خود را ازجنایات
رژ یم غاصب ونا مشروح اسرائیل اعلام داشتند.