سال رونق تولید گرامی باد          
 
تعدادبازدید »564
تاریخ » ۱۳۹۵/۴/۲۴
?
بازدید مدیر عامل سازمان پارکها به همراه معاون خدمات شهری شهرداری آمل از پارک های محله ای ورسیدگی به مشکلات آنها
خبر تصویری