سال جهش تولید گرامی باد                     هفته دفاع مقدس گرامی باد          
 
تعدادبازدید »754
تاریخ » ۱۳۹۵/۶/۵
?
برگزاری جلسه کارگروه اداری کارگزینی به میزبانی سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری آمل

برگزاری جلسه کار گروه مدیران اداری وکارگزینی های شهرداریها وسازمانهای استان مازندران به میزبانی آمل وسازمان پارکها وفضای سبز شهرداری آمل با حضور جناب اقای رضائیان کارشناس مسئول امور اداری وکارگزینی شهرداریها در استانداری استان مازندران وبا حضور مهندس تورنگ ریاست محترم شورای شهر آمل ومهندس علیزاده مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری آمل