سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
 
تعدادبازدید »692
تاریخ » ۱۳۹۵/۷/۱۷
?
حضور در مزار شهدا

در آخرین روز از هفته دفاع مقدس مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری آمل به همراه مهندس امیر سلیمانی شهردار محترم ومعاونین شهرداری ومدیران عامل سازمانها وهمچنین ریاست واعضای محترم شورای اسلامی شهر  بر سر مزار شهدا ی هشت سال دفاع مقد س حاضر شده وبا
اهداءگل  ،به ایشان ادای احترام نمودند.