سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
 
تعدادبازدید »875
تاریخ » ۱۳۹۵/۹/۱۴
?
تصاویری از برف در سطح شهر
اگر چه برف آذر 95  خسارت ها ومشکلاتی برای شهروندان به همراه داشت اما در این میان زیباییها یی نیز با خود  به همراه داشت که نمیتوان کتمان کرد . تصاویری که از گوشه  وکنار شهر