سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
 
تعدادبازدید »924
تاریخ » ۱۳۹۶/۵/۲
?
احداث فضای سبز در مجاور پل شهدای جنگل

از اوایل تیر ماه امسال احداث فضاي سبز در لچكي هاي جنب پل شهداي جنگل به مساحت 8261 متر مربع  از سوي شهرداري وشورا  در دستور كار سازمان قرار گرفت .

بلافاصله اين عمليات كه  شامل  نخاله برداري، نقشه برداري ، حمل وپخش خاك  ،تسطيح ، طراحي ،كاشت وآبرساني  و.... بود آغاز گرديد

در اين پروسه تعداد 50 دستگاه نخاله  از محل مورد نظرخارج  گرديد وهمچنين تعداد 200 دستگاه كاميون خاك مرغوب به محل حمل وتوسط لدر و  مي ني لدر  ودستي توسط نيروي انساني  پخش وتسطيح گرديد .

در مورد عمليات كاشت   تعداد      200  اصله انواع در خت ودرختچه زينتي شامل چنار ،اقاقيا ،  وهمچنين تعداد    2000       بوته انواع گل وگياه چند ساله شامل زرشك ،ياس هلندي ،شمشاد طلايي و...  وتعداد 500 جعبه انواع نشاي فصلي كاشته شد.