سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
 
تعدادبازدید »921
تاریخ » ۱۳۹۸/۷/۷
?
کاشت گلهای فصلی پاییزه در سطح بلوار ها پارکها ومیادین

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری شهرداری آمل
محبوبه علیزاده با اعلام این خبر افزود؛

از بیستم شهریور ماه   جمع آوری  بوته گلهای خشک  تابستانه و اماده سازی بستر کاشت در بلوارها وپارکها ومیادین شهر شروع شد . بعد از اماده سازی بستر کاشت نشای فصلی پاییزه  از جمله  گل همیشه بهار ،سیلن، بنفشه و مینای چمنی را شروع کردیم.

وی همچنین اضافه کرد؛ بذر این گلها از اوایل مرداد ماه در کرتها کاشته شده (بذر پاشی)  وپس از ۲ماه  نشا ها اماده شده و به محل کاشت در بلوارها میادین وپارکها  منتقل شدند.

درادامه وی اظهار داشت : کلیه مراحل  تولید نشای این گل ها در واحد تولیدی وتوسط کارشناسان سازمان سیما منظر شهرداری آمل  انجام می شود.

پیش بینی می شود ۵۰۰۰ جعبه  نشای پاییزه از کرتهای واحد تولیدی  برداشت شود.