سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
 
تعدادبازدید »4224
تاریخ » ۱۳۹۳/۵/۲۴
?
کاشت بذر گل های فصلی پاییزه وزمستانه

جهت تولید وکاشت گل های فصلی پاییزه وزمستانه  معمولا از نیمه دوم فصل تابستان اقدام به کاشت بذر این گل ها در خزانه می نمایند.سازمان پارک ها با آماده سازی  بیش از 300 کرت در واحد تولیدی خود اقدام به کاشت بذر گل های، فصل بعدی که شامل  بنفشه ،مینا چمنی ،قرنفل،داوودی و...می باشد نموده است . زمان  برداشت یا انتقال نشای این گل ها به بستر اصلی (سطح شهر) اوایل مهرماه می باشد.