سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
 
تشکیل کارگره تخصصی فضای سبز

برگزاری پنجمین کلاس کارگره تخصصی فضای سبز شهری با عنوان آشنایی با سموم کشاورزی وانواع آن

 امروز شنبه مورخ 18 اردیبهشت 1400 پنجمین کلاس کارگروه تخصصی فضای سبز با عنوان آشنایی با انواع سموم کشاورزی و روش های استفاده از آنها توسط مهندس علینژاد در گلخانه سازمان برگزار گردید
 دراین جلسه موضوعات مهمی در خصوص  معرفی انواع سموم مورد استفاده در حوزه  کشاورزی و عرصه های فضای سبز شهری توسط مهندس علینژاد بیان شدو همکاران حاضر در این جلسه با پرسش وپاسخ در خصوص  آفات وامراض شایع در سطح شهر(انواع بیماریهای قارچی مانند سیاهک درخت لاوسون  وآفاتی ازجمله کرم سفید ریشه و شپشکها وسپردارها ) ونحوه مبارزه شیمیایی با آنها  به  بحت وتبادل نظر پرداختند.

 چهارمین کلاس کارگروه تخصصی  ( اولین جلسه  تخصصی طراحی منظر در فضای سبز ) با رسیدگی به  نقاط مثبت و ضعف ومشکلات موجود در طراحی فضای سبزدر گلخانه سازمان برگزار گردید.
در این جلسه موضوعاتی از جمله عدم رعایت اصول مهندسی در فواصل کاشت ، انتخاب گونه ها  و...در بلوارها ومیادین وپارکها مورد بررسی قرار گرفت. وکارشناسان حاضر در جلسه هرکدام نظرات وپیشنهادات خود را این خصوص مطرح نمودند. 


سومین جلسه کارگروه تخصصی فضای سبز ویژه کارشناسان سازمان ومناطق با عنوان آشنایی با انواع پیوندها واجرای آن درگلخانه سازمان (اجرا  توسط دکتر حسنی همکار محترم وآقای نادری) یرگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی با موضوع آشنایی با  سازه های گلخانه ای
وبازدید از گلخانه دکتر نگهدار تشکیل کارگره تخصصی فضای سبز در حوزه های

-طراحی  فضای سبز

 -باغبانی  ( تغذیه-خاکشناسی-دفع آفات- امور گلخانه

-درآمد پایدار  در تولیدات گیاهی

اهداف:

-افزایش سطح علمی وبه روز رسانی اطلاعات کارشناسان سازمان

-توانمند سازی ومتخصص پروری در مجموعه با ارائه و استفاده از مطالب روز دنیا

-بالا یردن انگیزه وروحیه پرسنل

-بالابردن راندمان کاری

-استفاده از نظرات مثبت تمامی شهروندان وبکارگیری آنها در فضای سبز شهری

-گسترش فعالیتهای گلخانه واحداث گلخانه جدید به منظوررسیدن به خودکفایی در زمینه تولید گل وگیاه مورد نیاز فضای سبز شهری

با برگزاری کلاس های آموزشی وبهره گیری ازتوان علمی کارشناسن مجموعه  و  اساتید مجرب  حوزه باغبانی

شرکت در همایشها سمینارها و نمایشگاههای تخصصی  فضای سبز شهری
مدرسه  دخترانه فرهنگ


آیا میدانستیدگیاهان می شنوند؟
!   


نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که موسیقی بر پدیده‌های متفاوت جوانه زدن، رشد، نمو و تکوین گیاهان و پدیده‌های فیزیولوژیک مثل فتوسنتز و نیز زمان و میزان گل دهی و عملکرد گیاهان موثر است.
ابتدا تصور بر این بود که هیچ احساس درک و حافظه‌ای در گیاهان وجود ندارد ولی آزمایش های مختلف خلاف این مساله را ثابت کرده است

بررسی در دو گروه گیاه که یکی در مجاورت موسیقی ملایم قرار داشتند.ودیگری در محیط به دور از آن

نتایج تحقیقات نشان دادکه گیاهانی در معرض موسیقی بودند از نظر  جوانه زدن، رشد، نمو و پدیده‌های فیزیولوژیک مثل فتوسنتز و نیز زمان و میزان گل دهی از  عملکرد بالاتر وبهتری برخودار بودند..

آیا می دانستید آلودگی هوا باعث  کاهش بوی گل ها می شود

آلودگی ناشی از اتومبیلها،شدت بوی گلها را کاهش می دهد و مانع از توانایی حشرات گرده افشان برای ردیابی منبع بو می گردد. مولکولهای بوی تولید شده توسط گلها در محیطهایی با آلودگی کمتر تافاصله تقریبی 1000  متری منتقل می شوند، اما در محیطهای آلوده امروزی شهرها ممکن است تنها، تا فاصله 300 متر منتقل شوند ، به نظر می رسد که این امر در گرده افشانی محلی گلها مشکل ایجاد می نماید.

 و برای حشرات گرده افشانی  که تلاش می کنند غذای کافی برای پایداری جمعیت خود و گیاهان گلدار بیابند نیز مضرمی باشد ، همچنین گرده افشانی کافی برای تکثیر وتنوع گونه های گیاهی نیز انجام نمی شوند.
مطالعات دیگری نشان داده اند که جمعیت زنبورها به ویژه زنبور عسل و پروانه ها در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است. محققان ، آلودگی هوا به ویژه در تابستان را به عنوان یک فاکتور تاثیر گذار در این خصوص می دانند..
ثبات مولکولهای بوی ایجاد شده توسط گلها بسیار کم بوده و ساختار بوی آنها به سرعت توسط مواد آلوده کننده مانند ازن ، رادیکالهای نیترات و هیدروکسیل، تغییر می یابد ، در نتیجه بویی که در مسافت دورتری از گل حس می شود مانند بوی خود گل نمی باشد. محققان میزان بو و فاصله ای که بو می تواند تحت شرایط مختلف ( از مناطق غیر آلوده تا شهرهای بزرگ) منتقل شود را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده اند که آلودگی هوا ناشی از اتومبیلها و صنعتی شدن ، بوی گلها را زایل می گرداند.